ny blogg fast ändå inte

Jag finns inte längre här. Följ mina vidare äventyr på ruthsblogg.blogspot.com. (Kom ihåg att ändra länken på era bloggar!) Jag kommer fortsätta att skriva som jag gör här, det vill säga om livet i stort med träning, kompisar, jobbet, shopping och stråk av mer djuplodat material.
Se så, pallra dig in på nya bloggen nu!
lots of love.